Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on sofiajohanssongolf.fi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 26.01.2024 Viimeisin muutos 19.02.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Sofia Johansson Golfvalmennus

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Tietosuojavastaava, admin (at) sofiajohanssongolf.fi

3. Rekisterin nimi

Käyttäjätietorekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiseen oikeusperusteeseen, joka mahdollistaa asiakkaiden ilmoittautumisen kursseille sekä markkinoinnin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin, vaan ne ovat ainoastaan käytössä asiakkaan ja valmentajan välisessä kommunikoinnissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä tallennetaan verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita (Google sivustoanalytiikka) ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä, jotka käsitellään oikeutetun edun perusteella esimerkiksi tietoturvan varmistamiseksi ja tilastotietojen keruuta varten. Kolmansien osapuolten evästeiden käyttö edellyttää erillistä suostumusta. Asiakasrekisteri ylläpidetään ainoastaan sähköpostikontaktissa, eikä sinne tallenneta asiakastietoja tai verkkosivustolla vierailemisen tietoja ilman asianomaisten suostumusta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta eri kanavien kautta, kuten www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluista, sopimuksista ja asiakastapaamisista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle palveluiden toimittamiseksi. Kaikki palveluntarjoajamme noudattavat GDPR:tä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti fyysisin ja digitaalisin keinoin. Asiakkaan ja valmentajan välillä vallitsee salassapitovelvollisuus, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille ilman asianomaisten suostumusta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

JRekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisten virheiden korjaamista. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Pyyntöihin vastataan kuukauden kuluessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  1. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tietojen tarkastusta varten pidätämme oikeuden varmistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyyden.

Hyväksymällä evästeiden käytön käyttäjä antaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn tämän selosteen mukaisesti.